Välkommen till Passningen.

SvFF:s medieservice är avsedd för yrkesverksamma och legitimerade journalister med uppdrag för ett media (press/radio/TV/webb) som har en kontinuerlig och seriös bevakning av svensk fotboll.

Vår pressinformation publiceras i det elektroniska nyhetsbrevet "Passningen", du anmäler intresse för att prenumerera på Passningen genom att fylla i nedan. 
For english please contact media@svenskfotboll.se


Personuppgiftshantering
För att kunna göra utskick av pressmeddelanden krävs det att du samtycker till att Svenska Fotbollförbundet samlar in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid registrering till våra pressmeddelanden.
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.
Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för ovan personuppgiftsbehandling.

* indicates required